Mik az online pszichoterápia veszélyei? Miért fontos a szupervízió?

Mik az online pszichoterápia veszélyei? Miért fontos a szupervízió?

Az információrobbanás korában élünk, melynek keretében jelentős informatikai változásoknak vagyunk tanúi, rohamosan fejlődik a számítástechnika és a mobiltechnológia. A szakmai életünkben és az informális kapcsolatainkban egyaránt jelen van az internet, az e-mail és mobiltelefon. Napjainkban az orvoslásban is egyre inkább helyet kapnak ezek az eszközök. A betegellátás gyakorlata ennek következtében világszerte változik, megjelent a telemedicina.
Betegek vizsgálatakor különösen hasznos a telekonferenciák szervezése főleg nagy távolságok esetén; akut pszichiátriai betegek kezelhetők így helyi kórházakban, ezáltal csökken a pszichiátriai osztályokra történő áthelyezések száma. Prevencióban szintén alkalmazható az e-terápia. A videokonferencia például családterápia esetén lehet költségtakarékos, hiszen segítségével a kliensek megspórolják az utazást.  Gyermekpszichiátriai zavarok kezelésében szintén hasznos, ha például a gyereket nem akarják a szüleitől távol kezelni. A kliensek 68%-ának ráadásul nem hiányzik a személyes találkozás. Ennek hiányában is erősnek és támogatónak élik meg a terápiás kapcsolatot. Minél erősebb a páciens szorongása, annál erősebb a terapeutával való szövetség és az együttműködés.

Van-e gyors megoldás a lelki problémákra? Ki segíthet ezeken?

Napjainkban bármilyen problémára nagyon könnyű szakembert találni, a lelki fájdalmak azonban  nem ilyenek, érzelmeink megértéséhez és megváltoztatásához a megfelelő módszereken túl időre is szükség van. Az érzelmi munkával járó fájdalmat sajnos nem lehet megspórolnunk, így tehát például egy szerettünk elvesztése, vagy egy válás mindenképp szomorú, érzelmileg megterhelő esemény marad.

A szembenézés és a feldolgozás azonban ha nem is kellemes, mindenképpen hasznos, hosszútávon ugyanis jó közérzetet biztosít. Evidens, hogy ha fáj a fogunk, fogorvoshoz megyünk, ha a rosszul látunk, szemész orvost keresünk fel, de hogy lelki problémáinkkal pszichoterapeuta szakemberhez forduljunk, mégsem egyértelmű. A valódi, hosszú távú megoldást lelki nehézségeinkre, vagy kapcsolati problémáinkra az önismeret, érzelmeink és viselkedésünk átfogóbb megértése jelenti, melyhez pszichoterápiás megközelítésre, pszichológiai módszerekre van szükség.
Egy pszichoterápiásan nem eléggé képzett szakemberrel való munka veszélye, hogy nem veszi észre, ha súlyos (akár ön- vagy közveszélyt okozó) pszichés probléma van jelen a kliensnél vagy annak környezetében. Ezért tehát nagyon lényeges ki az a szakember, akiben megbízhatunk, aminek nyugodtan feltárhatjuk legbensőbb titkainkat.

Milyen sajátosságai vannak a pszichológussal való online konzultációnak?

Ahogy korábbi cikkünkben kifejtettük az online munka (videohívás) nagyon lecsökkenti a kliensről a szakember rendelkezésére álló információk mennyiségét, ezért sokkal nehezebb a pszichológus számára végig gondolni a kezelési tervet, meghatározni a változáshoz szükséges terápiás kereteket. Megítélni a kliens problémájának súlyosságát, online keretek közötti kezelhetőségét. Sokat számít tehát a szakember tapasztaltsága abban, hogy különböző tesztvizsgálatok használata nélkül is reális „terápiás” célt tűzzön ki a kliensével, szükség esetén tovább irányítsa őt pszichiáterhez vagy más szakorvoshoz. A klasszikus pszichoterápiás üléseken mind a pszichológus, mind a kliens teljes testével van jelen, fizikailag egy térben tartózkodnak, amitől beszélgetésük sokkal bensőségesebb, személyesebb és támogatóbb is lesz. A találkozás kapcsán lehetőségük nyílik egymásról nonverbális csatornán érkező információkat szerezni, így olyan tudásnak is birtokába kerülhet a szakember, melyet a kliens szégyell, vagy nem tud megfelelően megfogalmazni. Pl. a páciens alkoholproblémája egyértelműen beazonosítható lesz az illata alapján, szükségtelen bármit is mondania. Az online találkozások során sokkal nagyobb a beszélgetés szerepe. Bár itt is jelen vannak nonverbális jegyek, pl. a hangszín, vagy az arcmimika, melynek jelentősége a terápiás munka során felerősödik. Ezek dekódolása azonban speciális készségeket kíván. Nem biztos, hogy egy személyes terápiában járatos szakember az online munkamódban is ügyes lesz. A Skypeos munkamód során különös jelentőséget kap a szakmai tapasztalaton túl a megfelelő szupervízió.

A minimálisan klinikai szakpszichológus végzettséggel rendelkező szakemberek a súlyosabb pszichés kórképek hosszú távú pszichoterápiás kezelését is tudják vállalni, ha a kliens is vállalja a pszichológus szerint a változáshoz szükséges keretek betartását. (Például szükség szerint pszichiáter bevonását, gyógyszer szedését.). Klinikai szakpszichológusi végzettség megszerzése előtt diagnosztizált pszichés problémák (például szorongás, depresszió, pánik tünetek) gyógyítását a szakember nem (vagy a klinikai szakképzése alatt, csak szoros szakmai szupervízió mellett) vállalhatja.

Mi az a szupervízió?

A szupervízió egy olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozású személyek munkájának minőségbiztosításában. Ez azt jelenti, hogy egy pszichológus akkor tud szakmailag a  legmagasabb színvonalon dolgozni, ha időről időre átbeszéli a számára komolyabb fejtörést vagy érzelmi megterhelést okozó eseteket egy ezekben járatos szakmabelivel. Így a titoktartás és szakmai etika szabályainak körültekintő betartása mellett újabb szempontokhoz jut, melyet a klienssel való négyszemközti munkájában felhasználhat. Javítva ezzel a kettejük együttműködését és felgyorsítva a közösen meghatározott cél elérését. Munkacsoportunk tagjai a lehető legmagasabb szakmai színvonal elérése kedvéért rendszeresen részt vesznek szupervíziós alkalmakon.

Elmondhatjuk tehát, hogy az online találkozások egy pszichológussal nagyobb rugalmasságot kívánnak mind a szakember, mind a kliens részéről. Mivel korlátozottak az információszerzés lehetőségei, érdemes alkalmat keresni a személyes találkozásra is. (Ha érdekli miben különbözik a személyes és az online terápia, itt elolvashatja.) Amennyiben ez nem kivitelezhető, még fontosabb hogy megbízható, szakmailag hiteles szakembert válasszunk, aki alaposan megfontolja a terápiás munka kereteit és rendszeresen részt vesz szakmai szupervízióban. Ez biztosítja ugyanis a klienssel való munkája legjobb színvonalát. Ahogyan ez biztosítja azt is, hogy a technikai és más váratlan nehézségek ellenére a legtöbbet hozhassa ki az online konzultációból.

Kapcsolódó cikkeink:

Hogyan segít rajtam az önismeret?

Miben más a pszichoterápia, mint egy baráti beszélgetés?

Milyen szempontok alapján válasszak pszichológust? Hogyan hat a terápia?

Hogyan hat a pszichoterápia a testünk működésére?

Gyakori kérdések a pszichoterápiáról.

Felhasznált irodalmak

Cook, J., Doyle, C. (2002) Working Alliance in Online Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results. Cyber Psychology & Behaviour. 5 (2) 95-105.
Kraus, R., Stricker, G. , Speyer, C. (2010) Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals. Academic Press.
Landau, E. (2009) Therapy online: Good as face to face?https://www.edition.cnn.com/2009/HEALTH/08/31/online.internet.therapy.cbt/index.html?iref=24hours
Túry F., Vincze G. Telemedicina In Pilling J. (szerk.) Orvosi kommunikáció. Egyetemi tankönyv. (2008) Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.