Futó románc vagy tartós kapcsolat? Min múlik?

Futó románc vagy tartós kapcsolat? Min múlik?

Amikor szerelmesek vagyunk, annyira ráhangolódunk a partnerünkre, hogy szinte eggyé válunk. Biztonságos kötődés esetén a szimbiotikus közelség és a lélegzetvételnyi szünet váltakozik egymással kapcsolatunk kezdetén, s ez az interakció boldogságot okoz.

Átmenetileg olyan, mintha önmagunk kicsit elveszne. Odafigyelünk a másikra, kritikus hozzáállásunk szelídül, mintha minden gond lehullana a vállunkról. Csupán az itt és most számít. Mi történik akkor, amikor felszáll ez a lila köd? Mitől mélyül el, vagy szakad meg a kapcsolat?

Mi az a kötődési stílus?

Az a mód, ahogyan a szerelmünk megnyilvánul annak függvénye, hogy hogyan neveltek minket. Ez megmutatja, milyen a kötődésünk. Kötődési stílusunkat kötődési előéletünk határozza meg. Ez adja a szerelmi kapcsolataink alapját. A csecsemő és az anya közötti kötődés az a szemüveg, amelyen keresztül a világot és önmagunkat is szemléljük.

Kötődésünk határozza meg többek között azt is, hogy kikhez vonzódunk és hogyan viselkedünk másokkal. Hogy hogyan szeretünk, hogyan szakítunk. Kötődési stílusunk határozza meg, milyen a viszonyunk az intimitáshoz és a párkapcsolathoz. Hogyan kezeljük a konfliktusokat, mit jelent számunkra a szex, hogyan tudjuk kifejezni vágyainkat és szükségleteinket. Mit várunk el a partnerünktől és a párkapcsolatunktól.
Ezek a kérdések minden kötődési stílus esetén másként alakulnak. Hogy hogyan, arról fogunk most részletesebben írni.

Milyen a biztonságosan kötődő személy?

 A biztonságosan kötődő emberek számára a világ izgalmas. Hogyha csalódás éri őket, akkor sem törnek meg túlzottan, sőt, tanulnak a hibáinkból. A biztonságosan kötődő emberekben van egyfajta belső biztonságérzés egy alapvető bizonyosság, hogy ők értékesek. A kudarc érzés ezért nem billenti ki őket az egyensúlyukból. Pozitívan szemlélik a kapcsolatokat: van bátorságuk közeledni a másikhoz. Az elutasítás nem küldi őket a padlóra. A kötődést és az intimitást pozitívan élik meg. Ennek során képesek saját életüket, privát szférájukat megtartani és más dolgokkal foglalkozni a kapcsolaton kívül is.

A biztonságos kötődés ugyanis az önállóságra való képességet is magában foglalja! A konfliktusok a biztonságosan kötődő emberek számára is zavaróak, de a problémákat nem veszik magukra hanem képesek egy-egy konfliktust távolabbról szemlélni. Elég bátrak ahhoz, hogy beszéljenek arról, ami nyomasztja őket. Megbízható emberek, akiket a legtöbben kedvelünk. Olyanok, akik összetartó erőt jelentenek a közösségekben.

A szex a biztonságosan kötődő partner számára kellemes, izgalmas. Igénye van az intimitásra és a szex az egyik eszköz, amellyel ezt megteremtheti. Nyitottan áll a saját szexuális igényeihez. A biztonságosan kötődő pár mindkét tagja szabadon mer kezdeményezni az ágyban. A szexualitás persze köztük is változhat a kapcsolat egyes szakaszaiban, de ezt a partnerek elfogadják. Nyíltan beszélnek róla, ha éppen nem működik megfelelően a szexualitás. Nem esnek ettől kétségbe.

A biztonságosan kötődő emberek elvárják hogy a másik vele egyenrangú partnerként kezelje őket. A párkapcsolat biztonságot nyújt számukra és lehetőséget biztosít a fejlődésükre. Elvárják, hogy legyen lehetőségük kiteljesedni a munkában, ápolni baráti kapcsolataikat, időt szánni a hobbijaikra. Rugalmasak, ha a dolgok másképp alakulnak. Képesek rögtönözni. Nyitottan fogadják az új kezdeményezéseket, partnerükkel együtt hoznak meg alapvető döntéseket.

A biztonságosan kötődő ember komolyan veszi a saját szükségleteit és mások szükségleteit és vágyait is. Kiáll értük és nem adja fel azokat, ha a másik ember nem ért velük egyet. Akkor is egyenrangú félként kezelik a partnerüket, amikor megoldást keresnek valamire. Nem jelent számukra problémát az adás és a kapás sem.

Milyen a szorongóan kötődő személy?

A szorongóan kötődő emberek folyamatosan attól tartanak, hogy elhagyják őket. Úgy érzik, nem méltóak a másik szeretetére. Félnek, hogy kudarcot vallanak. Óriási követelményeket támasztanak önmagukkal szemben, másokat pedig idealizálnak. Nem tudnak abban bízni, hogy bennük is van valami jó, ezért folyamatosan keresik a megerősítést. Ennek hiányában pedig rettegni kezdenek az elhagyásról.

Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy figyelmet kapjanak! Emiatt túlzottan követelőzőnek tűnhetnek. A szorongóan kötődő emberek nem tudnak uralkodni a saját érzéseiken és gondolataikon. A negatív érzések, amiket önmagukkal kapcsolatban táplálnak felerősödnek, emiatt viselkedésük is túlzóvá válik. Amikor valaki folyamatosan üzenetekkel, levelekkel, telefonhívásokkal bombázza a másikat, akkor az valószínűleg megrémül és visszahúzódik, vagy épp haragosan reagál. A szorongóan kötődő ember ezt automatikusan úgy értelmezi, hogy ő nem elég jó, ezért még erősebben kezd kapaszkodni a másikba, az ördögi kör pedig bezárul.

A szorongóan kötődő ember folyamatosan az intimitást keresi. Ha a másik éppen nem szentel neki elegendő teret, az óriási félelemmel tölti el. Sok szorongóan kötődő személy a szexuális kapcsolatot is azért helyezi előtérbe, mert ez a bizonyítéka annak, hogy szeretik egymást  a partnerével. A szorongóan kötődők párkapcsolatában gyakoriak a konfliktusok, bár a szorongón kötődő emberek próbálják elkerülni őket, hiszen félnek tőlük.

A szorongó emberek sokszor nincsenek tisztában saját vágyaikkal és szükségleteikkel, ezért nem tudnak kérni. A másikból az érzelmi reakciókat inkább kikényszeríteni próbálják (pl. duzzogással). Ha tudják is mi az, amire vágynak, félnek őszintén megmondani, mert tartalmak a másik reakciójától. Mivel az elvárások kimondatlanok, homályosak, ezért nem is teljesülhetnek. Többnyire önmagukban sem bíznak, nehezen adják át magukat másnak.

Milyen az elkerülő kötődésű személy?

Úgy érzi, hogy amikor éppen sérülékeny, nem szabad megbíznia senkiben. Az ilyen kötődési stílusú emberek nehezen kezdenek bele egy párkapcsolatba. Rövid afférok, vagy egy éjszakás kalandok beleférnek, de az érzelmi alapú kapcsolatból már nem kérnek. Az érzelmi közelség ugyanis félelmetes a számukra, erre pedig a szakítás a legjobb megoldás. A szex az elkerülően kötődő ember számára főként feszültséglevezetés és izgalom-forrás. Nincs benne túlzott intimitás.

Konfliktusai sincsenek, mivel ha komolyabb beszélgetésre kerül a sor, egyszerűen kitér. Vágyait és szükségleteit nem fejezi ki, mivel nem bízik abban, hogy a másik teljesíteni fogja azokat. Voltaképpen nincs semmilyen elvárása a partnerével és a párkapcsolattal szemben. Az a legfontosabb a számára, hogy megőrizze függetlenségét és hogy ne követeljenek meg tőle semmit. Néha magányosnak és üresnek érzi magát. Sokszor vágynak ugyan társra az elkerülően kötődő emberek, de az udvarlást, vagy a párkapcsolatot terhesnek találják. Néha van ugyan partnerünk, de hamar elmenekülnek a kapcsolatból.

Milyen a szorongó-elkerülő módon kötődő személy?

A szorongó-elkerülő kötődésű emberekre se veled, se nélküled kapcsolat jellemző. Egyszerre van jelen a hajlamuk a visszahúzódása és a másikba való kétségbeesett kapaszkodásra. Ez a következetlen korai szülői magatartás számlájára írható.

A szorongó-elkerülő kötődésű gyerekek szülei súlyos érzelmi problémákkal küzdöttek, ami miatt viselkedésük változó volt. Az ilyen személy egyrészt nem tudja elviselni, hogyha valaki túl közel van hozzá, mert nyomasztónak érzi, vagy az a benyomása, hogy ellenőrzés alatt tartják. Ugyanakkor azt sem viseli el, ha egyedül hagyják.

Mi áll a bizonytalan kötődés hátterében?

Ez a kora-gyermekkori tapasztalataikra vezethető vissza hiszen nem kaptak édesanyjuktól elegendő vigasztalást és érzelmi ráhangolódást, amikor szükségünk lett volna rá. Valószínűleg maguk a szülők is komoly (párkapcsolati vagy egyéb) gondokkal küzdöttek, ami negatívan hatott az anya-gyerek érzelmi kapcsolatára. Ebből a gyermek azt a következtetést vonta le, hogy a kötődés veszélyes, ez pedig akár egész életére szólóan tovább éreztetheti hatását.

Milyen partner illik hozzánk a leginkább?

Amennyiben tisztában vagyunk saját kötődési stílusunkkal, akkor jobban megértjük, milyen partner való hozzánk. Amennyiben szorongóan kötődő stílusúak vagyunk, akkor például tudhatjuk, hogy olyan társa van szükségünk, aki nyugodt, megbízható és kiszámítható. Aki szereti a közelséget és nincs problémája az intimitással. Jobb ha nem választunk távolságtartó partnert, mivel ő nem fogja figyelembe venni a szorongásainkat. Egy elkerülő partner mellett a szorongásaink és a bizonytalanságunk csak felerősödik.

Nehéz azonban meghatározni, hogy milyen partner a megfelelő számunkra, ugyanis mindig hajlamosak vagyunk utánozni (tudattalanul keresni) gyerekkori és kora felnőtt korunkban szerzett tapasztalatainkat. Ezért ezért a szorongóan kötődő emberek gyakran elkerülően kötődő partnert választanak. Ezek a stílusok ugyanis tudattalanul kiegészítik egymást. A szorongóan kötődő partner ugyanis tudattalanul abból a feltevésből indul ki, hogy mindenki saját magát szereti a legjobban, ezért a párja úgyis el fogja őt hagyni. Az elkerülő partner pedig abból indul ki, hogy erős és független és a másik túl sok intimitást követel tőle. Így tehát megerősítik egymást az önmagukról és a párkapcsolatról alkotott képükben.

Az elkerülők többnyire nem kezdenek kapcsolatba más elkerülőkkel, mivel egyikőjük sem törekszik a mély érzelmeken alapuló párkapcsolat kialakítására. Hiányzik köztük az érzelmi kötőanyag ahhoz, hogy hosszútávon kapcsolat alakulhasson ki. Legfeljebb futó románcról lehet szó. Ha a szakítás bekövetkezik, gyorsan túlteszik magukat rajta. Az elkerülők ezért gyakran éppen szorongóan kötődő partnerekkel kerülnek hosszabb kapcsolatba. Mivel ők mindent megtesznek a kapcsolat fenntartása érdekében.

A biztonságosan kötődő emberek nem választanak elkerülő partnert, mivel vele nem tudnak elegendő érzelmi kötődést kialakítani, ez miatt nem érzik kölcsönösnek a kapcsolatot. A biztonságosan kötődő embereknek nincsen túl sok laza viszonya, mielőtt megtalálná az igazit. Ha úgy érzik, megtalálták a hozzájuk illő párt, sok energiát fektetnek a kapcsolatba.

Mitől függ, hogy múló románc, vagy tartós kapcsolat lesz az ismeretségből?

A kapcsolat elején a partnerek gyakran finoman kipuhatolják, milyen ember a másik. Ha a kapcsolat nem okoz boldogságot számukra, akkor észrevétlenül hagyják lecsengeni. Minél tudatosabbak vagyunk, annál biztosabban érezzük, hogy egy kapcsolat működik-e vagy sem. Realisták azonban csak akkor tudunk lenni, ha biztosak vagyunk önmagunkban, ha ismerjük a vágyainkat és tudjuk mennyit érünk. Ha bizonytalanok vagyunk önmagunkat illetően, nehezebb számunkra kiegyensúlyozott ítéletet alkotni egy párkapcsolatról is. Amennyiben szorongunk az egyedül maradástól, valószínűleg hajlamosabbak leszünk arra, hogy inkább alkalmazkodjunk egy olyan személyhez aki nem is illik hozzánk.

Megváltoztatható a kötődési stílus?

Ma már sok olyan módszer létezik, amivel javítható a párkapcsolat. Kötődési zavarok esetén mindenképpen pszichoterápiás munka megkezdése szükséges. Jó eszköz lehet az érzelmekre fókuszáló párterápia. Ez a kötődéselméletet használja fel a párkapcsolati problémák megértéséhez és orvoslásához.

A bizonytalan kötődési stílus jelei egyéni pszichoterápia segítségével is csökkenthetők, kötődési történetünk pozitívabb irányba fordítható. Ennek fontos eszköze, hogy értsük fájó pontjainkat, lássuk önmagunkat reálisan és fogadjuk el olyannak, amilyenek vagyunk.

Amennyiben kíváncsi  saját kötődési stílusára, töltse ki kérdőívünket.

Felhasznált irodalom:

Wagenaar K. (2018) Hogyan legyen boldog veled? A párkapcsolat megjavítása az érzelmekre fókuszáló párterápia módszerével. Urus Libris. Budapest