Min múlik, hogy mennyit veszekszünk a párunkkal?

Min múlik, hogy mennyit veszekszünk a párunkkal?

Egy párkapcsolat folyamatosan ki van téve az élet nehézségeinek, s az egymáshoz való alkalmazkodás és saját személyiségünk megtartása önmagában is konfliktusba keveredhet benne. Lényeges tudnunk róla, hogy szerelmi viszonyunkba ösztönösen bele visszük azokat a tapasztalatokat, melyeket gyermekként a saját családunkban megtapasztaltunk.

Korábbi cikkünkben szóltunk róla, hogy mennyire meghatározó a kötődési stílus az életünkben. Többek között azt is meghatározza hogyan látjuk önmagunkat és a világot, miként kezeljük a feszült helyzeteket. Mai cikkünkben arról írunk részletesebben, hogy kötődési stílusaink találkozása milyen párkapcsolati nehézségekhez vezethet.

Hogyan kezelik a konfliktusokat a különböző kötődési stílusú személyek?

Kötődési stílusunk meghatározza, hogy hogyan bánunk önmagunkkal és kedvesünkkel, hogyan reagálunk váratlan helyzetben én mennyi feszültség lesz a pár kapcsolatunkban. Korábbi blogcikkünkben írtunk arról, hogy négy alapvető kötődési stílust különböztetünk meg: ezek a biztonságos, a szorongó, a szorongó-elkerülő és az elkerülő.

A kötődési stílusok kombinációja egy párkapcsolatban mindig egyedi mintázatot ad. Bár sok közös van két szorongva kötődő emberben, egymáshoz való viszonyuk mindig egyedi. Ráadásul a kötődési stíluson kívül egyéb tényezők is befolyásolják azt, hogy mennyire lesz konfliktusos a kapcsolatuk (pl. élethelyzet). Amennyiben ismerjük saját kötődési stílusunkat, könnyebben megtudhatjuk hogyan éljük túl a nehézségeket.

A biztonságos, stabil párkapcsolat ismérvei

Két biztonságosan kötődő ember párkapcsolata rugalmas. Mindkét fél erősnek és függetlennek érzi magát, de mernek sérülékenyek is lenni és egymásra támaszkodni a bajban. Nem okoz számunkra problémát, hogy egymással beszéljék meg a dolgokat.

Örülnek egymás sikereinek, elviselik a bizonytalanságokat, feszültségeket. Vágyaikat nyíltan megfogalmazzák egymásnak, szívesen tervezik a közös jövőt. Bíznak abban, hogy terveiket meg tudják valósítani. A biztonságosan kötődő partnerek azt gondolják, hogy a veszekedések és a nézetkülönbségek a kapcsolat érdekében vannak.

Bizonytalan kötődés esetén a veszekedések száma nőhet

Egy biztonságosan és egy bizonytalanul kötődő partner esetén mindenképpen több feszültség lesz egy párkapcsolatban. A bizonytalanul kötődő félnek ugyanis negatív képe van önmagáról és ez sok indulatot generál a párkapcsolatában. A bizonytalanul kötődő fél gyakran nem rendelkezik elég bátorsággal ahhoz, hogy küzdjön a kapcsolatért. Egy szorongóan kötődő ember abból a feltételezésből indul ki, hogy a másikat nem érdekli valójában, ezért folyton csimpaszkodik. Egy biztonságosan kötődő partner képes jól kezelni ezt a helyzetet, s finoman jelzi, amikor ez a számára terhes. Így kialakulhat a kölcsönös egymásra hangolódás.

Két bizonytalanul kötődő partner viszonya rendszerint nagyon konfliktusos. A szorongóan kötődő partner fél az elhagyástól, ezért ösztönösen támadásként érzékeli a másik reakcióját. Erre maga is támadással reagál. Két szorongó közti kapcsolat ezért potenciális erőszakforrás.

A szorongóan kötődő partner kombinációja az elkerülőn kötődővel kifejezetten idegtépő tud lenni. A szorongóan kötődő támad, az elkerülően kötődő pedig visszahúzódik, ám ettől az erőszak intenzitása nem csökken. Ez az interakciós minta ráadásul nagyon kimerítő, hiszen folyton újrakezdődik. Kapcsolatukban a bizalmatlanság alapvető érzés.

Mire figyeljünk ismerkedéskor? Mik a biztonságos kötődés jelei?

Amennyiben ismerjük saját kötődési stílusunkat, s figyeljük partnerünk reakcióit, akár már a randevú időszakában felmérhetjük hogy megkapjuk-e majd potenciális partnerünktől azt, amire szükségünk van. Az alábbi szempontok segítenek felmérni hogy a partnerünk kötődési stílusa milyen.

  • Fontos megfigyelnünk, hogy hogyan beszél az illető az emberekről: megvan-e a másik iránti alapvető tisztelet. Bele tud-e helyezkedni a másik ember helyzetébe? Elismeri-e annak érzéseit, vágyait?
  • Amikor valakit távolságtartónak érzékelünk, kevés érzelmet fejez ki, nagy a valószínűsége az elkerülő kötődésnek. Fontos tudni, hogy az elkerülők számára az érzelmi közelség veszélyes, ezért nem igen keverednek (valóban) szoros viszonyba. A szexuális affér azonban belefér.
  • A szorongóan kötődő emberek ellenben sok-sok érzelemmel és nagy nyomatékkal beszélnek. Előadói stílusuk nagyon megkapó.
  • Jó, ha meg tudjuk beszélni a potenciális partnerünkkel, hogyan élte meg a korábbi kapcsolatait. Amennyiben minden nehézséget a partner hibájának tart, érdemes gondolnunk a bizonytalan kötődésre.
  • Érdemes megfigyelni a másik nonverbális gesztusait: a bizonytalanul kötődő emberek nem szívesen néznek a másik szemébe.
  • Fontos megfigyelni milyen hatással van partnerünkre, ha kimondjuk vágyainkat és szükségleteinket. Tesz-e erőfeszítést, hogy megpróbáljon támogatni bennünket? Amennyiben igen, valószínűleg biztonságosan kötődő emberrel találkoztunk.
  • Képes-e a másik alkalmazkodni? Össze tudjuk-e hangolni szabadidős tevékenységeinket? Ha igen, az egy jel a biztonságos kötődés irányába.

Amikor kényelmetlen érzéseink vannak az ismerkedés során, érdemes azokat komolyan vennünk és visszajeleznünk a partnerünk felé. Egy biztonságosan kötődő partner őszinte és nem generál felesleges feszültséget a kapcsolatban. Partner a rossz érzések feloldásában.

Múltunk vonzásában… avagy az ismerős a legjobb

Könnyen elképzelhető hogy egy szorongva kötődő ember unalmasnak találja a kiszámítható, biztonságosan kötődő férfit/nőt. Mivel önmagában kételkedik, a másik érzelmeit sem ismeri fel. Amennyiben ismerjük saját kötődési stílusunkat, ezt a problémát könnyebben orvosolhatjuk. Minél szorongóbbak vagyunk, annál több megerősítésre lesz szükségünk a másik részéről.

Mitől válhat biztonságos kikötővé a párkapcsolat?

Egy biztonságosan kötődő párkapcsolatban az empátia és a kölcsönös fejlődés határozza meg a hétköznapokat. Amennyiben biztonságosan kötődünk, nem hagyjuk hogy könnyen elbizonytalanítsanak bennünket. A problémák megoldása hétköznapi rutinná válik. Az időnkénti rossz hangulat még nem túl kétségbeejtő számunkra, ennek hatására nem kételkedünk párunk irántunk érzett szeretetében.

Fontos tudni, hogy minden párkapcsolati konfliktus visszavezethető a saját kötődési előéletünkre. Lehet hogy látszólag csak arról van szó, hogy hova tesszük a bögrénket, érzelmi szinten mégis két család hagyományrendszere tűz össze egymással. Ha ebből a szemszögből nézzük őket, a konfliktusok a kapcsolat elmélyítésének eszközei, hiszen egymás jobb megértéséhez vezetnek. Egy biztonságosan kötődő kapcsolatban alapvető, hogy a párkapcsolat kölcsönösségen alapul. Rendszeresen teszünk apró szívességeket egymásnak, kifejezzük hálánkat.

Ahhoz, hogy hosszútávon is harmonikusan élhessünk együtt, fel kell ismernünk saját magunk és partnerünk sebezhető pontjait. Finomítani az egymásra adott reakciókon. Átgondolni, mi azt mi bántó a számunkra, s ezt megbeszélni a másikkal, aki ezt tiszteletben tartja. Ezek a biztonságos kötődés építőkövei.

Ahogy korábban is írtunk már róla a kötődési stílusunk változtatható, bár van egy stabil alap, ami meghatározza a viszonyulásunkat. A pozitív élmények felülírhatják a negatív mintákat. Az alapvető önbizalom megszilárdításához azonban érzelmi munka szükséges. Ennek tanulóterepe a pszichológus-kliens viszony.

Amennyiben kíváncsi saját kötődési stílusára, kérdőívünkből megtudhatja!

Felhasznált irodalom:

Wagenaar, K (2018) Hogyan legyek boldog veled? A párkapcsolat megjavítása az érzelmekre fókuszáló terápia módszerével. Ursus Libris. Budapest