Hol vannak az apák? – Az apaszerep fontossága

Hol vannak az apák? – Az apaszerep fontossága

A pszichológia nagyon sok ideig nem fektetett elég hangsúlyt az apák jelenlétére és fontosságára. Gyakran a gyermekek fejlődésében az anyák voltak központi helyzetbe téve, és az ő pszichés ráhatásuk volt különösen fontos. A kötődési vizsgálatok, és elméletek mindig az anyákat emelték ki, mint elsődleges gondozókat, és kötődési személyeket. Azonban az apák jelenléte épp olyan fontos a gyermekek számára, sőt hiányuk ugyanúgy válthat ki elakadásokat bizonyos területeken. Ma már a pszichológiai elmélet alkotók is egyre többet foglalkoznak az apák szerepeivel, és pszichológiai hatásaikkal, de vajon mennyire tudjuk hogy milyen fontos is az apa?

A korszakok és feladatok

A fogantatástól, a születésen át az első években bár az anyának van elsődleges szerepe a gyermek gondozásában, az apák is jelentősek már ebben a korai időben is. Régebben az apaszerepbe nem tartozott bele a magzattal kialakított kapcsolat, vagy a születés során nyújtott támasz, vagy segítő részvétel. A modernebb felfogások azonban lehetővé tették, hogy már az anyaméhben kialakuljon kapcsolat a gyermekkel, és a születése során is mindkét szülő részt vegyen az azonnali kötődés kialakításban. Az anya ekkor egy szimbiotikus kapcsolatot alakít ki a gyermekkel, amely kb. 2-3 éves koráig tart, de fontos hogy ekkor se legyen kiszorítva a rendszerből az apa. Gyakran előfordul a családokban, hogy a férfi teljesen kiszorul és nem kap szerepet. Ekkor nem csupán a gyermektől távolodik el, hanem a feleségétől is. Ilyenkor a stabil kapcsolat kialakítása lényeges lehet, hiszen ez ad majd elegendő erőt és feltöltődést az anyának a kimerítő feladatok elvégzéséhez.

Ahogyan nő a gyermek egyre inkább kíváncsivá válik a világra. A felfedezés öröme a kognitív és motorikus fejlődés elengedhetetlen része. Ebben nagy segítség számára az apa jelenléte. Az ő feladata ebben a korban, hogy segítse a felfedezéseket, bátorítsa a gyermeket. Az anya a biztonságos bázis, azonban az apának aktivitásra kell ösztönöznie. Ez a bátorítás hozzájárul az egészséges fejlődéshez, így a gyermek könnyebben kiszakad a szimbiózisból és egy biztonságos kötődést képes kialakítani a szülőkkel. Ráadásképp az anya feladatait is könnyíti ez az időszak, az apa sok terhet letud venni a válláról.

Az óvodás korban megkezdődik a szocializáció, és a normák elsajátítása. Az apának itt van talán az egyik legfontosabb szerepe. Ő képviseli a szabályokat, az autoritást. Segít a gyermeknek alkalmazkodni a normákhoz, segít számára az autoritás elfogadásában. Az anya játék közben általában inkább elfogadó és empatikus, míg az apa gyakran szabálykövetőbb, vagy akár más keretekkel rendelkező játékokat is játszik mint az anya. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek a szerepek nem felcserélhetőek.

A kisiskolás kortól kezdődően egészen a kamaszkorig az apa egyik legfontosabb feladata a nemi érés és a nemi kapcsolatok kialakulásának megsegítése. A kisiskolás korban még csupán a nemi szerepek megismertetésében van nagy szerepe. Hiszen ekkor már a gyermekek érdeklődnek a kapcsolatok iránt is, kíváncsivá válnak, hogy a férfi és nő milyen szerepekkel rendelkezik. Az apa a fia számára tud egy mintát mutatni, a viselkedésekről, férfi feladatokról. Megmutatja számára, hogy hogyan kifejezhető a szeretet, az intimitás. Ilyenkor is kifejezetten fontos, hogy a szülők egymás irányába ki tudják fejezni érzéseiket. Egy érintés, egy kedves szó sokat jelent a párkapcsolat szempontjából is, továbbá a gyermeknek is tanító jellegű. A lányok esetében pedig a másik nemre vonatkozó szerepekkel ismerteti meg az apa a gyereket. Természetes, hogy bizonyos időszakban a lányok jobban kötődnek az apjukhoz, hiszen számukra a női szerep az ismert, a másik nézőpont megismerését pedig egy férfi tudja megmutatni nekik.

Ezeket a tanulási, megfigyelési feladatokat később a pubertás során felváltják a konkrét gyakorlati dolgok. Ekkor a fiúk gyakran már versengenek az apjukkal, próbálgatják a határaikat és férfi mivoltukat. Ekkor alapozódik meg, hogy miként viszonyulnak majd a felnőtt életben az autoriter személyekhez, például a főnökükhöz. Ebben az időszakban burkolt vagy akár nyílt agresszivitást is mutathatnak apjuk irányába, melyre reagálva fontos tanító szerep jut ilyenkor az apának. A lányok a párkapcsolati kommunikációt kifejezetten jól tudják gyakorolni ilyenkor. Mivel a szociális tér rengeteg kockázatot rejt, az otthoni biztonságos környezetben egyszerűbb a kommunikáció egy férfival. Erre a szerepre az apa kiválóan megfelel. Segíthet lányának a női szerep gyakorlásában, megtapasztalásában, ha megfelelő módon viselkedik és beszélget vele.

Fontos gondolatok

Mint látható, az apának már a fogantatástól kezdve kiemelt szerepe van a családban és a gyermekei életében. Azonban a sokrétű feladatokon túl fontos kiemelni néhány gondolatot.
– Az apa bár főként az autoritás, a szabályok és törvények megismertetésében játszik kiemelt szerepet, ez nem jelenti hogy másképp nem is viselkedhet. Mindezeket a feladatokat csak úgy tudja teljesíteni, ha ő maga is elfogadással és szeretettel fordul gyermekeihez. Az autoriter szerep mellett érzéseit, gondolatait ugyanúgy kifejezheti, sőt a gyermekek számára ez az érzelmi fejlődéshez szükséges is.
-A nemi szerepek elsajátítása során fontos a megfelelő kommunikáció és a szituációk értelmezése. Ilyenkor az apáknak nem szabad félre értelmezni a gyermekeik jelzéseit. A fiúk próbálkoznak, akár versengenek is, de ez nem támadás. Az apának határokat, kereteket kell szabnia, de agresszivitással, megtorlással válaszolni kudarcra ítélt reakció. A lányok esetében a közeledés pusztán a nemi szerepek gyakorlása, és a nőiesség kibontakoztatása. Ezek nem valódi közeledések, annak értelmezni őket súlyos következményeket eredményez. Mindkét említett végletes reakció akár traumákhoz is vezethet!
-Az apák, a férfi szerep fontos a szocializáció, a társadalom nevelési szerepe miatt is. Amennyiben ez a háttérbe szorul akkor a gyermekek nem tudnak megfelelően kialakítani nemi szerepeket, sok hiányosság alakul ki, felnőtt korban pedig nehézségekké vállhat. Lényegében egy cirkuláris folyamat látható. Ha az apák háttérbe szorulnak, ahogyan a nevelésben a férfi szerep, akkor ez a felnövekvő gyermekeknél szintén hiányokat alakít ki, így felnőttként ők sem fogják megfelelően képviselni ezeket a szerepeket. Ezáltal még inkább háttérbe szorul és így tovább.

Számos elmélet foglalkozik ma már az apai mintával, a férfi szereppel és pszichológiai, társadalmi szempontból ez nagyon is fontos. Ez egy olyan társadalmi feladat számunkra, melyet szükséges megoldanunk. Utolsó gondolatként még meg kell említeni, hogy ahol a szülők meghatározott okok miatt már nincsenek együtt, és esetleg az anya egyedül neveli a gyermekét, nem jelenti azt, hogy ilyen esetben biztosan sérül a gyermek. A legtöbb esetben mindig található egy férfi, apai minta a családban. Legyen az nagyapa, nagybácsi, a gyermek a legtöbb esetben képes lesz arra, hogy erre megfelelő személyt találjon.

Felhasznált irodalom

Susanne Weber: Palkó és apa
Szél Dávid: Apapara
Léder László: Csendes Apa-forradalom

A blogcikket munkacsoportunk korábbi tagja, Balogh Ádám pszichológus írta. Amennyiben úgy érzi, segítségre van szüksége lelki problémái leküzdésében, forduljon bizalommal szakembereinkhez.

Balogh Ádám online pszichológus