Az érzelmi intelligencia jelentősége a munkahelyen

Az érzelmi intelligencia jelentősége a munkahelyen

Korábbi blogcikkeinkben volt szó róla, hogyan növelhetjük az érzelmi intelligenciánkat, mit tegyünk, hogy gyermekünk is jól tudja kezelni az emócióit. Társas helyzetekben is önálló, de mégis alkalmazkodásra képes lénnyé váljon. Jelen blogbejegyzésünkben arra térünk ki, miért fontos, hogy a munkánkban, a munkahelyi közösségben is jól tudjunk működni.

Miért szükséges az érzelmi intelligencia (EQ) a munkahelyen?

Általános felfogás avagy vélekedés szerint egy munkahelyen az objektív /szakmai tudás-elemek mellett a szubjektívek is mindig jelen vannak. Azt is mondhatnánk, hogy az érzelmi intelligencia (továbbiakban EQ), implikálja a szubjektív és objektív komponenseket egyaránt.

Az EQ: saját és mások érzelmeinek megfigyelésére való képesség (helyes detektálás, megkülönböztetés, szabályozás, hasznosítás, és megértés), amely a viselkedést és a kognitív képességeket, azaz a gondolkodási mechanizmusokat is nagymértékben befolyásolja.

Tartalmazza az öntudat/önismeret, önfejlesztés, önmenedzsment, motiváció, kapcsolatkezelés, kommunikáció-nonverbális kommunikáció, reziliencia, empátia, szociális készség fogalmait, amelyek részletesebben a következőket jelentik.

Milyen képességekből tevődik össze az érzelmi intelligencia?

 • Az öntudat/önismeret a saját érzelmek felismerésesét, megnevezése és megértését foglalja magában. Az önszabályozás képessége szerint: hatékony, ha tudjuk érzelmeinket kezelni, szabályozni és kontroll alatt tartani (fékezni)a munkavégzésünk során (is).
 • A motiváció definíciója szerint: nem külső jutalmak, hanem belső önirányított tevékenység okoz flow-élményt, amely meghatározó lehet egy munkahelyi szerepviselkedés felvétele és működtetése esetén.
 • Szükség van az empátia képességére, amely olyan beleérző képesség, amely azt takarja, hogy érzékenyen tudunk reagálni a másik érzelmi üzeneteire, képesség a másik érzelmi olvasására, kognícióra
 • A szociális készség olyan sikeres eligazodás a társas és társadalmi kapcsolati mintázatokban és hálóban, amely magas szintű együttműködést ”huzaloz elő”. Ily módon a családi, munkahelyi-és egyéb szociális kapcsolatok megszilárdítását eredményezi.
 • A reziliencia, azaz a lelki ellenálló képesség olyan fogalom, amely segíti a lelki stabilizációt, és a coping– mechanizmusok hatékony működtetését is elősegíti.

Érzések munkahelyi környezetben

Nézzük meg, hogy milyen érzelmek, érzések lépnek vagy léphetnek életbe a munkahelyi szituációban!

Többek között, a hat egyetemes alapérzelem – például öröm, szomorúság, düh, félelem, meglepettség vagy akár az undor (erős averzió valamivel szemben) – közül akármelyik detektálható.

Előfordul, hogy olykor-olykor egy dolgozói közösség életében mind egyszerre (vagy külön-külön) megjelenik, de természetesen függ annak fogadása vagy kimutatása az aktuális szituációtól, és/vagy az egyén adott rendelkezésre álló EQ-fejlettségi szintjétől is.

Mik az alacsony EQ tünetei a munkahelyen?

Az érzelmi intelligencia hiányának mutatói a dolgozóra vonatkoztatva a következők.

 • Nem jól értelmezi mások érzéseit, empatikus készségei gyengék, elmaradnak, vagy hiányoznak
 • Nehezen kapcsolódik, kötődik kollégákhoz , társosztályok személyeihez
 • Érzéketlennek tűnik társas interakciókban, meetingeken, konferenciákon
 • Maga felé irányítja a beszélgetést, rákontráz a megbeszélésen elmondottakra vagy „elfojtja „elhallgatja/ elkendőzi a saját véleményét
 • Mindig igaza kell, hogy legyen, esetleg belerángat értelmetlen vitákba, nem hallja meg mások érveit, nem képes a vitaütközésre, nem tud egyetérteni/nem egyetérteni másokkal
 • Nem érti a másik érzelmeit, nem veszi észre, ha megbánt, s ha igen, akkor inkább kisétál-kihátrál az érzelmileg túlfűtött helyzetből, s meglepődik, ha valaki neheztel rá
 • Kevés közeli baráti kapcsolata van, azaz szociális kapcsolat-kiépítése elégtelen
 • Gyakran másokat hibáztat a saját problémáért, nehezen vagy egyáltalán nem vállal felelősséget
 • Érzelmi kitörés jellemzi: érzelmileg inkompetens reakciókkal válaszol, azaz nehezen kontrollálja dühét vagy gyakran sírva fakad.

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező személy:

 • Felismeri, jól szabályozza, és megfelelően kifejezi belső tartalmait, érzelmeit (nem úgy válaszol, hogy: “én most arra gondolok, hogy….”)
 • Aktívan hallgat, megfigyel ugyan, de semmilyen meetingen nem alszik el!
 • Nem fél nemet mondani, udvariasan visszautasítani plusz feladatokat, és asszertíven kommunikál
 • Képes a rázós helyzetekben is pozitívnak, optimistának maradni
 • Kíváncsiság és nyitottság jellemzi
 • Megtalálja a boldogságot és örömérzetet a mindennapokban, a munkahelyi elfoglaltságban és tevékenységben is

Ahogy korábbi cikkükben részletesen kifejtettük, az EQ fejleszthető, melynek nagyszerű eszköze az önismereti munka.

Érdekli, hogy pszichológiai tesztünk szerint mennyire fejlett az érzelmi intelligenciája? EQ kérdőívünkből azt is megtudhatja, hogy mivel tudja fejleszteni azt.

Amennyiben Ön is szeretné önismeretét növelni, szeretettel várja az onlipszichologus.net csapata négyszemközti online konzultációra.

A blogbejegyzést Lengyel Katalin egészségfejlesztő sportpszichológusunk írta. Amennyiben úgy érzi, hogy problémájával egyedül képtelen megbirkózni, keresse fel szakemberünket, foglaljon ide kattintva online konzultációra.

Lengyel Katalin egészségpszichológus - OnlinePszichológus.net