Mire való a coaching?

Mire való a coaching?

Mit csinál a coach, hogyan segíti az ügyfelét? Mi a különbség a coaching és a pszichoterápia, illetve a tanácsadás között? A mai podcastben arról fogok beszélni részletesen dr. Szabó Zsuzsanna pszichoterapeuta szakorvosunk. Az előadás megtekintéséhez kattintson ide:

Mi az a coaching?

A coaching egy olyan személyes segítő, fejlesztő tevékenység, ami leginkább egy edző munkájához hasonlítható. Ugyanis, ahogy egy sportedző személyre szólóan foglalkozik sportolókkal vagy csapattagokkal, úgy a coach is ezt teszi. Alapvetően a személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja, fejleszti, így segít az elakadásaiban, illetve a megoldások keresésében.

Fontos, hogy a coachingot egyes rokonszakmáktól maguktól el kell határolni. Ezek a szakmák a pszichológus, a mentor, a tanácsadók, a trénerek, a szupervízorok munkáját jelenti.

Miben pszichés problémákon tud segíteni a coaching?

A coaching hatékonyan tud segítséget nyújtani a kiégés, motivációvesztés kezelésében, önértékelés és társas kapcsolatok javításában, a kreativitás fejlesztésében. Abban, hogy a meglevő lehetőségeidet jobban kihasználd, illetve konfliktusok, elakadások feloldásában, nehéz élethelyzetekben.

Nem célja viszont súlyos pszichopatológiai állapotok gyógyítása, akár a személyiség megváltoztatása. A coaching tehát nem terápia, bár a coaching során alkalmazott módszerek, illetőleg ezek alapja is részben pszichológiai alapokon nyugszanak.

Azonban a coachingnak nem célja és a legtöbb coachnak nem is kompetenciája az, hogy lelki betegségeket, egyes zavarokat gyógyítson, hanem az egészséges, de bizonyos nehézségekkel, aktuális élethelyzeti elakadásokkal küzdő, vagy akárcsak az önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek vagy akár szervezeteknek való segítségnyújtás a fő feladata.

Hogyan segít a coach?

A coach nem ad tanácsot, vagyis nem tanácsadó. Kérdéseivel és egyes alkalmazott kreatív technikáival segíti az ügyfelet ahhoz, hogy a megfelelő megoldást megtalálja. Nagyon célirányos folyamat, segít fókuszolni, kijelölni egy adott célt, aminek a megoldását a kérdésekkel segíti elő egy rövid, időben behatárolt folyamat alatt.

A coach nem mentor, nem egy tapasztalt támogató, aki meglévő megoldási mintákat vagy ötleteket ad, hanem az a célja, hogy az ügyfelének a saját megoldását segítse a felszínre hozni vagy kialakítani. Ehhez nagyon fontos az, hogy közösen keressék meg azokat az erősségeket, erőforrásokat, amelynek segítségével az ügyfél önállóan tudja ezt elérni.

Hogyan zajlik a coaching ülés?

Magának a coachingnak a célkitűzése, folyamata időtartama nagyon áttekinthető, kontrollálható, nincs nyitott végű coaching, mint ahogy például nyitott végű terápia létezik. Ez nem egy többéves folyamat, hanem tényleg egy időben behatárolt, rövid folyamat.

Az “itt és most”-ra koncentrál, arra, hogy az adott személy számára nem megfelelő megoldásokból, nem megfelelő választásokból következő jelenbeli problémákat, konfliktusokat viszonylag gyorsan megszüntessék. Tehát a jelen megoldandó feladatokra koncentrál, és a jövőben megvalósuló megoldásokra.

Nem kutatja az adott probléma részletes és összetett múltbeli okait, tehát egy coaching folyamatában nem kell arra számítanod, hogy részletesen kell a gyerekkorodról beszélned, vagy a múltban tapasztalt problémáidról a múltat, ugyanis ez a folyamat csak célirányosan vizsgálja, részletesen csak az ügyfél már korábban alkalmazott, az adott jelenlegi problémájával, eladásával rokonítható sikeres megoldásait elemzi.

Abban az esetben, hogyha a múltban olyan traumákkal, sérülésekkel, elakadásokkal kellett szembenézned, amelyek a jelenre is kihatnak, egy pszichoterápiás folyamatot javaslok inkább.

A coaching ülések hatása

Ha jelenben egy adott konfliktusos szituáción szeretnél túljutni, valószínűleg egy rövidebb, akár 3, 5, 8 alkalomból álló coaching is elég lehet ennek a megoldásához.

Coaching ülések alkalmával tehát az adott személy problémamegoldásának, választásainak nem megfelelő működéséből eredő, jelenbeli problémák megszüntetésére vállalkozunk. Ehhez a problémamegoldó gondolkodásban használt fogalmi keretek részleges újraépítésére van szükség a coach segítségével.

Ezek kialakítása során a régi keretekből való kilépés hatása egy attitűdváltást okoz, amely gyakran egyfajta katartikus élményt is ad az ügyfélnek azáltal, hogy rájön, hogy a múltban már sikeresen alkalmazott problémamegoldó folyamatai a jelenben egy más, de érzelmileg hasonló szituációban is sikeresen alkalmazható.

Coaching folyamatában feltárnak egy központi problémát kérdésekkel, coaching technikákkal, majd meghatározódik egy központi cél, illetve részcélok, és a megoldási alternatívák keresése folyik ezután. Az ügyfél által hozott megoldási alternatívák közül a coachcsal közösen választják ki a következő coaching ülésig kipróbálható alternatívát, amit házi feladatként fog az ügyfél végrehajtani. Ezután gyakorlás, visszacsatolás következik. A tesztidőszak házi feladatának ellenőrzése, az elért sikerek fel és elismerése, és a helyes viselkedés mintázatok elsajátítása.

Mi a közös a coachingban, a pszichoterápiában és a tanácsadásban?

Ami viszont közös a coachingban, a pszichoterápiában és a tanácsadásban is, az az elfogadó, ítélkezésmentes, megbízható, meleg légkör, amelyben ezek az ülések zajlanak. Az alapvető bizalom megléte, a kölcsönös tisztelet, illetve a titoktartás, a pontosság szintén mindegyik folyamat közös sajátja.

⬇️Napi pszichológiai tartalmakért és lelki feltöltődésért kövessen minket közösségi oldalainkon: