Örökbefogadás – Hogyan válik örökbefogadhatóvá egy gyermek?

Örökbefogadás – Hogyan válik örökbefogadhatóvá egy gyermek?

Az örökbefogadásról, az örökbefogadó szülőket ért veszteségekről, nehézségekről sokat olvashatunk a médiában. Mégis úgy gondolom fontos megemlítenünk, hogy mi történik a gyermekekkel addig, míg nem fogadják örökbe őket és érkezik meg számukra az ideális szülőpár vagy szülő. Bizony ők is sok nehézséggel, veszteséggel, bizalomvesztéssel találkoznak a vér szerinti szülők és/vagy a gyermekvédelmi rendszer hiányosságai miatt.

Újszülöttek örökbefogadása

Napjainkban is hallhatunk olyan anyákról, akik a kórházakban hagyják gyermeküket. Ezekben a helyzetekben sem áll fenn sajnos az, hogy ha ez megtörténik, akkor egyértelműen lemond az édesanya babáról. Először eljárás indul az anya ellen – akinek tette bűncselekménynek minősül -, a baba pedig a gyermekvédelmi rendszerbe kerül.

Megrendítő, hogy olykor sok idő szükséges, mire rendeződik a gyermek sorsa. A törvény itt is fél évet ad arra, hogy jelentkezzenek a vérszerinti szülők. Ha nem teszik, akkor indulhat meg az örökbefogadhatósági eljárás, de számos olyan esettel találkozhattunk már, ahol csak 2-3 éves korukban válnak ezek a gyermekek örökbefogadhatóvá.

Krízisterhesség

Olvashattunk, hallhattunk már olyan esetekről, mikor az édesanyák a kórházak előtt inkubátorokban hagyják az újszülötteket. Ebben az esetben a jog azt gondolja, hogy az életet adó anya azt szeretné, hogy más nevelje gyermekét. Ezek a babák örökbefogadhatónak nyilváníthatók és akár pár héten belül örökbefogadó szülőkhöz kerülhetnek.

Ilyenkor viszont a gyermekek jogai sérülnek. A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermeknek joga van megismerni származási családját és joga van velük felnőni. Elengedhetetlen lenne azzal a nővel is foglalkozni, aki valószínűleg nagy krízisen megy vagy ment keresztül, mialatt ezt a döntést meghozta, mégis ők kis eséllyel kapnak adekvát segítséget.

A titkos örökbefogadás folyamata

Mind az inkubátorban, mind a kórházban hagyott babáknál hat hete van az életet adó szülőnek, hogy felvegye a kapcsolatot gyermekével. Ha ez ennyi idő alatt nem történik meg, örökbefogadhatóvá nyilvánítható a gyermek. Ha az örökbefogadhatóvá nyilvánításhoz elengedhetetlen körülmények adottak, és annak is nyilvánítják a kisbabát, akkor őt titkos örökbefogadással fogadhatja örökbe az örökbefogadó házaspár vagy személy.

Amikor az örökbefogadó szülők nem ismerik vagy nem ismerhetik a vér szerinti szülőket, és a vérszerinti szülők sem tudják, hogy ki/kik fogadták örökbe gyermeküket, akkor titkos örökbefogadásról beszélünk.

A gyermekvédelmi szolgálatnak olykor lehetnek információi az életet adóról, ezeket megosztják az örökbefogadó szülőkkel, de személyes adatait nem adják ki, és találkozásra sincs lehetőségük.

Kisgyermekek örökbefogadása

Most pedig beszéljünk azokról a gyermekekről, akik nem újszülött vagy csecsemő korukban válnak örökbefogadhatóvá. Sajnos sokkal több gyermek él az állami rendszerben, mint amennyiről megállapítják, hogy örökbefogadható. A legtöbb gyermeknél a vérszerinti szülőknek még vannak szülői jogaik, illetve rendszeres kapcsolatot tartanak velük.

Több jogi feltételnek is teljesülnie kell, hogy a gyermek örökbefogadhatóvá váljon. Az egyik ilyen, hogy kiskorú legyen, és jogilag is örökbefogadható, valamint, ha az az érdeke, hogy örökbefogadják. Az örökbefogadhatóságra vonatkozó eljárás akkor indítható meg, amikor a vérszerinti szülő önhibája miatt nem tudja megváltoztatni életkörülményeit, amelyek miatt a gyermek nem élhet vele.

Azok a gyerekek, akik veszélyeztetve vannak – azaz fizikailag és érzelmileg elhanyagolják, bántalmazzák őket, vagy olyan lelki és fizikai körülmények közt élnek, melyek akadályozzák értelmi, érzelmi és testi fejlődésüket -, a gyámhivatal kérésére ideiglenes hatályú elhelyezéssel gyermekotthonba juthatnak. Ha a szülők 30 napon belül változtatnak a fent leírt helyzeten, akkor visszakaphatják szülői jogaikat. Amennyiben nem változtatnak az állapoton, akkor a gyermek átmeneti gondozásba kerül. Ezt az eljárást rendszeresen felülvizsgálják (3 év alatt gyermeknél félévente, idősebb gyermek esetében évente).

Ha a szülők permanensen nem tudnak változtatni körülményeiken, akkor a gyermekvédelmi szakemberek javaslatot tehetnek az örökbefogadhatósági eljárásra. Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás kritériumai sajnos nem elég konkrétak és pontosak, az önhiba szó nagyon tág értelmezési keretet ad. A következő gyújtópont, hogy mit nevezhetünk folyamatos és rendszeres kapcsolattartásnak. Egy nehéz helyzetben lévő szülőtől, anyától nem mindig várható el az, hogy képes legyen a rendszeres kapcsolattartáshoz szükséges feltételeket biztosítsa (pl. nehéz anyagi helyzetben nehéz megoldani az utazást). A gyámhivatalnak ezt is szem előtt kell tartania, valamint azt is, hogy nem mindig érdeke a gyermeknek az, hogy a vérszerinti családban nevelkedjen fel.

Az örökbefogadás nyílt formája

Az örökbefogadásnak létezik nyílt formája is, ahol a vér szerinti szülő az örökbefogadó pár javára mond le a gyermekről. Ha minden alternatívát körbejártak arra vonatkozóan, hogy van-e lehetőség a vér szerinti családjában felnevelni a gyermeket, ám erre nincs mód, vagy az anya még mindig az örökbefogadás mellett van, akkor értesítik a kiválasztott vagy épp soron következő házaspárt vagy személyt, hogy megnézhetik a gyermeket.

Ahogy a titkos örökbefogadásnál, úgy a nyílt formájánál is hat hete van az életet adónak arra, hogy meggondolja magát. A visszavonásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a vérszerinti szülő vagy rokona neveli a gyermeket.

Az örökbefogadott gyermekeket ért élmények

Azért tartottam fontosnak erről a témáról írni, hogy lássuk azt, mielőtt a kis életek sorsa rendeződni látszik, nagyon sok olyan hatással találkoznak, amelyek tőlük függetlenek. Ezeknek a behatásoknak nyoma van a lelkükben, személyiségükben, hiszen a legérzékenyebb periódusban érik őket.

Felnőtteket meghazudtoló módon alkalmazkodnak és igyekeznek adaptálódni az állandóan változó életkörülményekhez, illetve az őket éppen körülvevő felnőttekhez.

Az örökbefogadás sokkal több egy új család alakulásánál. Az örökbefogadással esélyünk van arra, hogy felülírhassuk azokat a mintákat, amelyekbe beleszülettek az örökbefogadott gyermekek. Megmutathatjuk nekik, hogy létezik fizikai és érzelmi stabilitás, állandó szeretet és kiszámíthatóság, valamint jóvátétel és korrekció.

Ajánlás – Ágacska Alapítvány

Ha egyéni támogatásra, a család támogatására vagy örökbefogadó szülőségre való felkészülésben keresnek segítséget érdemes felkeresni az Ágacska Alapítványt, ahol hosszú évek tapasztalatával és sok-sok sajátélménnyel támogatják a segítségre szorulókat.

Felhasznált szakirodalom

  • Bogár Zsuzsa (2016): Az örökbefogadás lélektana. Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, Budapest.
  • Herczog M. (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv Kft., Budapest.

Blogcikkünket Puskás Nikolett tanácsadó szakpszichológusunk írta. Amennyiben ön is érintett az örökbefogadásban és úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakemberünkhöz! Ide kattintva foglalhat időpontot négyszemközti online pszichoterápiás konzultációra.

Puskás Nikolett - OnlinePszichológus.net