Pszichoszomatikus betegségek a családban

Pszichoszomatikus betegségek a családban

A testi betegségek kialakulásában a tartós stressznek jelentős szerepe van, ugyanis egy-egy lelki sérülés nem csak a mentális egészségünkre lehet negatív hatással, abban az esetben, ha nem tudjuk megfelelően kezelni az érzelmi terheinket, hanem a testünkre is. A következőkben a családokban fellelhető pszichoszomatikus betegségekről olvashat bővebben.

A társas környezet hatása a betegségek kialakulásában

Amikor egy gyermek beteg lesz, kétféle irányt különböztetünk meg a gyógyítás során:

  • a figyelem fókuszában a beteg és annak tünetei állnak
  • amikor a gyermeket a családjával együtt, a természetes környezetében vizsgáljuk meg.

A természetes környezetben történő megfigyelés előnye az, hogy rálátást kaphatunk olyan szempontokra is a betegségek kialakulásáról, amelyek egyéb módon nem merülnének fel. Fontos, hogy természetesen ez esetben is figyelembe kell venni a biológiai elváltozást és annak hatásait, azonban a betegséget komplexen, testi-lelki szempontok szerint érdemes vizsgálni és gyógyítani.

Miért alakulnak ki a pszichoszomatikus gyermekbetegségek? Hogyan lehet kezelni őket?

Ahhoz, hogy rálátást kapjuk a pszichoszomatikus gyermekbetegségek kialakulásának okaira, a család egészét kell megvizsgálnunk. Ugyanis a betegre befolyással vannak a környezetből származó érzelmi hatások, a családon belüli kapcsolatok, de még a kommunikációs stílus is.

Előfordul, hogy közös családi program, akár nyaralás alatt jelentkezik a betegség gyermekénél? Túl gyakran, vagy banális okok miatt lesz beteg? Fontos látni, hogy a betegség számos előnnyel járhat, például plusz törődést jelenthet a gyermek számára. Az egyéni hajlam fontos tényező a pszichoszomatikus betegségek kialakulásában.

Ezen kívül ún. pszichodinamikus konfliktus jelentkezhet a betegben. Mivel a gyermekek személyisége korukból adódóan még éretlen, ezért a szülők viselkedésmódjának nagy szerepet tulajdonítunk. Például, ha egy anya személyiségzavarral küzd, akkor az negatívan hat a gyermekre is, ami különböző testi megbetegedésekben ölthet formát. Kutatások szerint azonban nem csak az anya-gyermek kapcsolat rendellenes működése, hanem a család egésze felelős a gyermek érzelmi egészségéért.

Milyen összefüggés van a családok és a pszichoszomatikus betegségek megjelenése között?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásában az interakciós modell lesz segítségünkre, amelyben a gyermek és az anya mellett megjelenik az apa és a testvérek is. Pinkerton kutatásában asztmás gyermekeket és családjait vizsgálva azt találta, hogy túlvédő szülők, elutasítók, valamint ambivalensek csoportjaira lehet osztani a családot ahhoz mérten, hogy ki-hogyan viselkedik a beteg gyermekkel.

Egy másik kutatásnak Bruch rejtett feszültségeket és kimondhatatlan családi konfliktusokat tárt fel, evészavarok gyermekek családjait megfigyelve. A vizsgálatot alátámasztja az a tény, hogy az esetleges kórházi kezelés eredményeként javuló betegek állapota ismét romlásnak indulhat az otthoni környezetben.

Ahhoz, hogy alapjaiban megértsük a pszichoszomatikus betegségeket, fontos, hogy a gyermek családjára egy olyan rendszerként tekintsünk, ahol minden tag viselkedése kölcsönhatásban van egymással.
A gyermek betegsége egyfajta közvetítő funkciót is betölthet a szülők között. Amennyiben kommunikációs vagy egyéb kapcsolati nehézségeik vannak a szülőpárosnak, a gyerekek ezekbe a konfliktusokba akaratlanul is bevonódnak. Gyakran előfordul, hogy a szülők a beteg gyermek miatt közösen aggódnak, a saját elfojtott feszültségeiket rá összpontosítják.

A konfliktustól való félelem egy újabb közös jellemzője a pszichoszomatikus családoknak. A családi egység fenntartására vonatkozó törekvés miatt sok feszültség éri a családtagokat, melynek hatására a gyermek is részese lesz a konfliktuskerülésnek. A betegség megjelenése azonban okot ad arra, hogy minden problémát félretegyenek, és csak rá fókuszáljanak, nem törődve a saját feszültségeik megoldásával. Ez a folyamat a probléma állandósításához, s a betegség krónikussá válásához vezethet.

A pszichoszomatikus betegek családjai, azok jellemzői

Ahogy fentebb említettük, a betegségből való gyógyuláshoz a család rendszerszintű vizsgálatához van szükség. Minuchin és Palazzoli saját tapasztalatuk alapján az alábbi jellemzőket vélték felfedezni:

  • túlzott bevonódás egymás életébe
  • túloltalmazás, túlféltés
  • merevség, változással szembeni ellenállás
  • konfliktuskerülés, a negatív (fenyegető) érzelmek elkerülésére vonatkozó stratégiák

A rendszerszintű modell segítségével a probléma kezeléséhez is iránymutatást kaphatunk: a pszichoszomatikus tünet egy olyan szimbólumként szolgál a beteg számára, amit a testén keresztül képes közölni.

Hogyan értsük meg a pszichoszomatikus betegségek összefüggéseit?

A család működésére aktív befolyással van a tartósan beteg gyermek is. A merev interakciós mintázat fenntartásában a család minden tagja akarva-akaratlanul együttműködik. Ennek az egyensúlynak a fenntartását kimondott és kimondatlan elvárások és szabályrendszerek működtetik.

Optimális, amikor a gyermek életkorával, életeseményeivel és a társadalmi eseményekkel összefüggő környezeti változásokra jól reagál a család. Ehhez az alkalmazkodáshoz azonban újra kell alkotni a családi rendszer saját szabályait. Ha ez nem sikerül, a pszichoszomatikus betegség újra felütheti a fejét. A szabályok újratárgyalása alapvetően a szülőpárra háruló feladat.

Gyakran megfigyelhető a rendszerszintű felfogásban a tünetváltás is: ha nem tárgyalja újra a család a működési rendszerét, a gyógyulás ellenére idővel egy újabb tünet jelentkezik. Ezt nevezzük a pszichoszomatikus tünetek vándorlásának.

Hogyan segíthet a családterápia a pszichoszomatikus betegségeken?

Családterápia során a család rendszerébe történő beavatkozással érjük el azt, hogy a család homeosztázisának merevsége oldódjon, ami által lehetőség nyílik új szabályrendszerek létrehozására és a pszichoszomatikus tünet megszűnésére egyaránt. A családterápia segít feltárni azokat az érzelmi stresszeket, amelyek hatással vannak a gyermekre, és kiváltó okai a pszichoszomatikus megbetegedésnek.

Érdemes tudni, hogy a családterápia a család minden tagjának erőforrásait képes felhasználni a gyógyulás érdekében. Speciális módon egy érettebb működés felé tereli a családot, megelőzve ezzel az újabb pszichoszomatikus tünetek megjelenését és támogatva a már kialakult betegség gyógyulását.

Felhasznált szakirodalom

  • L Onnis (1993) A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemélete. Animula: Budapest

A blogcikket az Online Pszichológus.net alapítója, Habis Melinda klinikai szakpszichológus írta. Amennyiben úgy érzi, hogy Ön vagy családja érintett a pszichoszomatikus betegségekben, forduljon bizalommal szakembereinkhez, és foglaljon időpontot négyszemközti online pszichoterápiás konzultációra.