Amikor különböző kötődési stílusok találkoznak

Amikor különböző kötődési stílusok találkoznak

Mióta világ a világ, a kötődés kérdése foglalkoztatja az embereket. A kötődési mintázatunk attól függően alakul ki, hogy gyermekként a gondozóinkkal, ideális esetben a szüleinkkel milyen volt a kapcsolatunk. Ez meg fogja határozni, hogy később, a felnőtt kapcsolatainkban miként tudunk kötődni, kapcsolódni másokhoz.

A kötődés jelentősége

A kötődés jelensége és jelentősége az 1960-as években került a pszichológia fókuszába, azonban fontossága azóta is töretlen. Számos szakember és kutató foglalkozott a témával. Általában egymástól szeparáltan vizsgáljuk a különböző kötődési stílusokat és elfeledkezünk róla, hogy bizony a való életben ezek egymással találkoznak és kölcsönhatásba lépnek. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen kötődési stílusok találkoznak.

Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen jellemző konfliktusok jellennek meg a különböző kötődési stílust képviselők esetén. Ehhez elsőként röviden összefoglalom, hogy milyen kötődési stílusok léteznek és milyen jellemzőkkel bírnak.

Elutasító-elkerülő kötődés jellemzői:

 • visszahúzódónak tűnik
 • függetlenségre törekszik
 • érzelmi távolságtartás jellemző a kapcsolataiban
 • nem igazán teremt bensőséges kapcsolatot
 • nehéz számára az elköteleződés
 • terhet jelent számára, ha támaszkodnak rá
 • érzelmi közeledéses helyzetekből fizikailag és érzelmileg is visszavonul
 • gyakoriak az egyéjszakás kalandok
 • kapcsolatokban gyakran énközpontúan viselkedik
 • fontos számára, hogy ne várjanak el tőle semmit
 • a kapcsolatokat sokszor teherként éli meg

Alapvető hiedelme, hogy emberek közelében nincsen biztonságban, azaz kötődni, sebezhetőnek lenni fájdalmat jelent számára. Hátterében gyakran az áll, hogy gyermekkorában szülei nem voltak számára elérhetőek, legyen szó fizikai, érzelmi vagy intellektuális magára hagyottságról. Így azt tanulta meg, hogy magára számíthat, magát miként nyugtathatja meg. Ez felnőttként távolságtartásban és elutasító viszonyulásban nyilvánul meg.

Félelemteli-elkerülő kötődés jellemzői:

 • ambivalens és kiszámíthatatlan a kapcsolataiban: hol sebezhető, hol távolságtartó
 • erősen figyeli környezete jelzéseit
 • gyakran túl nagy jelentőséget tulajdonít mások apró jelzéseinek
 • hiányzik belőle az alapvető bizalom
 • folyamatosan készenlétben áll arra, hogy mások el fogják árulni
 • képes szerető partnerként viselkedni, de ha sebezhetővé válik megijed, és távolodni kezd
 • vágyik az intim kapcsolódásra, azonban nagyon fél is tőle
 • gyakori a se veled – se nélküled kapcsolódás az ambivalencia miatt
 • gyakran drámai, szélsőséges viselkedés jellemzi

Gyakori eredete, hogy gyermekként nem alakult ki bizalom a gondozói felé. Alapvető hiedelme az, hogy értéktelen, ki fogják használni és minden bizonytalan körülötte. A szeretet, a kötődés a szemében kaotikus, nagy konfliktusok társulnak hozzá.

Szorongó kötődés jellemzői:

 • gyakran önfeláldozó, hogy mások kedvében járjon
 • erős félelmet él át, attól tart, hogy elutasítják, elhagyják
 • hajlamos feláldozni szükségleteit (nem feltétlen tudatosan) azért, hogy fenntartsa kapcsolatait
 • gyakran túlkompenzál kapcsolatokban, hogy elkerülje az elutasítást, azonban ez nehezteléshez vezet
 • nehezen különíti el a kompromisszumot és az áldozatot
 • visszatérő eleme a társ elvesztésétől való félelem
 • erős törekvés a kapcsolat „túlságosan” szorosan tartására
 • gyakoriak a szélsőséges érzelmi kilengések – mivel nagyon reaktív a kapcsolati történésekre, hatalmas fókusz van a kapcsolaton
 • alacsony önértékelés jellemzi
 • folyamatosan attól tart, hogy el fogják hagyni őt
 • folyamatosan keresi a megerősítést, ezért mindent megtesz a figyelemért, ami gyakran oda vezet, hogy követelőzőnek tűnhet
 • viselkedése gyakran túlzó, elárasztó, ami távolodásra készteti a másikat, holott célja inkább a közeledés

Jellemző eredet, hogy a gondozó nem volt eléggé kiszámítható és következetes. Alap hiedelmei közé tartozik a “nem vagyok elég jó, biztos vagyok benne, hogy el fognak utasítani”.

Biztonságos kötődés jellemzői:

 • biztonságban érzi magát a kapcsolataiban
 • általában támogató, nyitott kapcsolataiban a másik felé
 • érzelmileg (és fizikailag) elérhető
 • képes az intimitásra
 • képes támaszkodni másokra és nem jelent problémát számára az sem, hogyha rá támaszkodnak
 • úgy gondolja, hogy mások és saját maga is értékes
 • a kapcsolódást pozitív dologként látja
 • képes az önállóságra is, az sem jelent számára problémát, ha egyedül van
 • képes figyelembe venni saját és a mások szükségleteit is

Jellemző eredete, hogy a szülők rendelkezésre állnak és támogatják a gyermeket. Biztonságot teremtenek, szükségleteiket jogosnak ismerték el. Lehetnek sebezhetők, erre tanítanak.

Ha bizonytalan abban, hogy az Ön kötődési stílusa milyen, töltse ki a kötődési stílus kérdőívünket.

A következőkben nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor a különböző kötődésii stílusok kölcsönhatásba lépnek egymással.

Biztonságos és biztonságos kötődése

Az ideális párosítás. Egy ilyen kapcsolatban mindkét fél biztonságban érzi magát, mindkét fél igényei és szükségletei nyitott fülekre találnak. Támogatásra, elfogadásra és intimitásra számíthatnak. Mindketten értékesnek érzik magukat a kapcsolatban, és egymást is értékesnek látják. Jó dologként tekintenek arra, hogy érzelmileg kapcsolódnak, kölcsönösen támogatják egymást, de közben képesek önálló entitásként is létezni.

Biztonságos és szorongó kötődése

Ez egy jó párosítás lehet, hiszen mindkét fél elérhető és nyitott a kapcsolatban. A biztonságosan kötődő személy sokat segíthet a szorongó kötődő félelmeinek, aggodalmainak leküzdésében, hiszen képes olyan intim közeget teremteni, amelyben a szorongva kötődő igényei kielégülnek.

Konfliktusforrás lehet a szorongó kötődő személy önfeláldozó működése, az állandó elhagyatottságtól való félelem, az esetleges túlzó szorítása. Emiatt fontos, hogy a szorongó kötődő dolgozzon saját szorongásain, kötődési sebein, különben elképzelhető, hogy viselkedésével távolodásra készteti partnerét, akarata ellenére.

Biztonságos és elutasító-elkerülő kötődése

Nehezen áthidalható  különbséget találunk a két kötődési stílus. Míg a biztonságosan kötőd személyek elmélyült, intim kapcsolódásra vágynak, addig az elutasító-elkerülő kötődésű személyek a felszínes, elvárások nélküli kapcsolódásokban érzik jól magukat.

A legegyszerűbb, ha elképzelünk két vasútvonalat, melyek sosem keresztezik egymást. Tulajdonképpen ezeken a síneken külön forgalom van, melyek egymást nem zavarják, de nem is találkoznak. Nagy erőfeszítések árán építhetünk új összekötő útvonalakat, ám ehhez sok idő és befektetett energiára, erőforrásra van szükség.

Biztonságos és félelemteli-elkerülő kötődés

A két kötődési stílusban közös az intimitás iránti vágy, azonban számos konfliktussal kell megküzdeniük. A biztonságosan kötődő partner esetén fontos, hogy ne vegyen fel egy megmentő szerepet, amelyben ő a félelemteli-elkerülő partnerért felel. A félelemteli-elkerülő partner odaláról pedig fontos, hogy ambivalens, kiszámíthatatlan viselkedésén dolgozzon, csökkentse a környezet monitorozását.

Szorongó és elutasító-elkerülő kötődése

Sok konfliktussal és fájdalommal járó kapcsolat lehet az övék, ahol mindkét félnek rengeteg munkát kell beletennie mind a kapcsolatba, mind saját maguk fejlesztésébe ahhoz hogy működjön.

Az elutasító-elkerülő partner tulajdonképpen megtestesíti a szorongó kötődésű személy legnagyobb félelmét, hiszen elérhetetlen, távolságtartó, nehezen köteleződik el. Mindeközben, az ő életét is megnehezíti szorongva kötődő partnere, hiszen ő folyamatosan követel, és egy nagyon intenzív szorosságot keres a kapcsolatban, hogy végre biztonságban érezze magát.

Szorongó és félelemteli-elkerülő kötődése

Működővé teheti kapcsolatukat a közös alap: vágy a kapcsolódásra és az intimitásra, azonban ha nem dolgoznak magunkon, akkor gyakoriak lehetnek közöttük a konfliktusok. A félelemteli-elkerülő személy kiszámíthatatlansága, időszakos távolodása felerősítheti a szorongva kötődő fél félelmeit.

Elutasító-elkerülő és félelemteli-elkerülő kötődése

Kettejük között jól működik az, hogy az elutasító-elkerülő jól „viseli” a félelemteli-elkerülő távolodásait,  az elutasító-elkerülő függetlensége pedig vonzó a félelemteli-elkerülő szemében, hiszen akar is közeledni, meg nem is.

Könnyen marad ez a kapcsolat a se veled, se nélküled kapcsolat szintjén, vagy esetleg az elutasító-elkerülő fél távozik a kapcsolatból, amikor közeledés történne.

Szorongó és szorongó kötődése

Közös az igény a szoros kapcsolat kialakítására, emiatt jól működhet kapcsolatuk. Fontos, hogy foglalkozzanak mindkettejük önfeláldozó, saját szükségletüket háttérbe szorító működésükkel, úgy lehet igazán jól működő a kapcsolatuk hosszútávon, ha már nem az egymásnak való megfelelésről szól a kapcsolatuk.

Hosszú időbe telhet, míg a kölcsönös bizalom kialakul egymás iránt.

Elutasító-elkerülő és elutasító-elkerülő kötődése

Talán úgy fogalmazhatunk, hogy jól el vannak egymás mellett. Egyikük sem igényel mélyebb kapcsolódást, így kellemesen el vannak egymással.

Ez működőképes lehet, amennyiben egyikük sem akar mást.

Félelemteli elkerülő és félelem teli elkerülő kötődése

Mindketten vágynak a kapcsolódásra, de puskaporos lehet a levegő. Folyamatosan kiszámíthatatlanul váltják egymást a közeledő és távolodó időszakok, melyeket drámai megnyilvánulások kísérnek.

Ha mindketten dolgoznak problémájukon, akkor képesek lehetnek egy mély kapcsolat kialakítására.

Felhasznált szakirodalom:

 • Kötődési problémák – Megoldások – Útmutató a mély és tartós érzelmi kötelékek kialakításához
 • Hogyan szeretsz? – Kötődési sebeink gyógyítása Lukács Liza

A blogcikket Maróti Eszter pszichológusunk írta. Amennyiben úgy érzi, problémába ütközik az emberi kapcsolataiban a kötődési stílusa miatt és szakszerű segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakemberünkhözIde kattintva tud időpontot foglalni négyszemközti online konzultációra.

Maróti Eszter OnlinePszichológus.net