A sémamódokról

A sémamódokról

Az előző sématerápiás irányzatról szóló cikkben bemutattuk, hogy mik is azok a sémák, mit jelent az, hogy megküzdési reakció, és hogyan nyilvánul meg ez a viselkedésben. Ebben a blogbejegyzésben a következő elemet, a sémamódokat nézzük át.

Mik azok a sémamódok?

A sémamódok a személyiségünk részletei, a lelkiállapotaink „megszemélyesítései” – saját magunk belső reprezentációja valójában nem egy egész, hanem több részből áll, ezeknek a részeknek pedig ellentétes, gyakran váltakozó érzései, késztetései és gondolatai vannak.

Ez kicsit ijesztően hathat, de nem kell megijedni, minden ember így működik – az egészséges személy amikor átvált a különböző módok között, az egy hangulatváltozásként jelenik meg tulajdonképpen. A súlyos személyiségzavarban szenvedők esetében előfordul, hogy ezek a sémamódok disszociáltak lesznek, különálló személyiségként működhetnek – ez azonban egy másik cikk témája lesz majd.

Hogyan működnek a sémamódok?

A módok gyakran felismerhető mintákban vagy módszekvenciákban követik egymást. Valószínűleg mindenki tapasztalta már, hogy egyik pillanatról a másikra elbizonytalanodik, egyedül érzi magát egy problémával és nem lát kiutat, reménytelennek látja a helyzetét, ezért képtelen arra, hogy megoldja azt – ez egy (vagy több) gyermeki módba csúszás. Ha ebben a helyzetben elkezdi magát hibáztatni, akár szidni, hogy hogy lehet ilyen alkalmatlan, akkor már át is váltott valamelyik rosszul funkcionáló szülő módba.

Minden mód más érzelmi, kognitív és viselkedési mintázattal rendelkezik, az előbbi példákban bemutatott módok úgynevezett diszfunkcionális módok, amik nem segítik az egyén alkalmazkodását, az események reális értékelését, hanem az adott érzelmi állapotból való reagálásra késztetik az egyént. Emellett van két egészséges mód is – a terápia célja, hogy minél többször irányítsák a viselkedésünket.

A sémamódok fogalmának bevezetésekor viszonylag keveset azonosítottak, azóta azonban a kutatók és a klinikusok egyre nagyobb számban nevezik el és írják le őket. Ennek oka, hogy ha elég közelről nézzük az emberi működést, szinte végtelen számú módot különböztethetünk meg – ez a szakemberek és a kliensek számára egyaránt zavaró lehet, néha már tényleg nehéz követni. Ezért ebben a cikkben egy széles körben elfogadott, 20 sémamódot tartalmazó listát ismertetek.

Milyen típusú sémamódok vannak?

Egyetértés van (többé-kevésbé) a módok besorolásában:

A gyermeki módok középpontjában mindig egy elsődleges érzelem áll, például a méltánytalan bánásmód miatti düh, a veszteség vagy csalódás miatti szomorúság, vagy a valamilyen fenyegetettség miatti félelem. Az elsődleges érzelmek adaptívak, ha az aktuális helyzet pontos értékelésén alapulnak, mivel útmutatást nyújtanak nekünk ahhoz, hogy hogyan reagáljunk. Amikor azonban egy helyzet a jelenben egy múltbeli emlékeken alapuló sémát vált ki, a gyermeki érzelmek aránytalanul nagy mértékben felszínre kerülnek.

Például egy párkapcsolati konfliktus aktiválhatja a sebezhető gyermek és a hozzá kapcsolódó szülő módot. Ezt követheti egy olyan megküzdési módra való átállás, mint az Együttműködő Önalávető vagy az Elidegenedett Védelmező vagy a Dühös Védelmező, ami utána viszont egy újabb módhoz vezethet. Egy bulimia nervosában szenvedő kliens például, aki korlátozza az ételbevitelét (Kényszeres Túlkontrolláló Mód), intenzív sóvárgást tapasztalhat, és sok ételt vásárolhat és ehet (Elidegenedett Ön-Megnyugtató). Az elfogyasztás után bűntudatot érez (Sebezhető gyermek megalázott része és Büntető Kritikus Szülő), és elhatározza, hogy másnap tovább korlátozza az ételbevitelét.

Gyermek Módok

Diszfunkcionális Megküzdési Módok

 • Eltávolodott Védelmező Mód – érzelmi távolságtartást használ, hogy megvédje magát attól, hogy a fájdalmas érzéseket át kelljen élnie. Ebben a módban látszólag jól működik az egyén, robotpilóta szerűen teszi a dolgát, de közben nem érez semmit, kiüresedik.
 • Elidegenedett Ön-Megnyugtató vagy Ön-Stimuláló Mód – az érzései, szükségletei csillapítására addiktív, intenzív vagy éppen nyugtató, kiüresítő tevékenységeket végez. Ezek sokszor olyan dolgok, amik alapvetően teljesen elfogadottak (munka, sport, sorozat nézés, önkielégítés, evés), azonban ahogy csinálja az egyén, abban van kényszeres, függőségbe hajló megszállottság.
 • Önalávető (Behódoló, Önfeladó) Együttműködő Mód – behódol mások vélt, vagy valós követeléseinek, elvárásainak azért, hogy elkerülje a fájdalmat, elutasítást és biztosítani tudja a saját szükségletei legalább valamilyen mértékű kielégülését. Attól fél, hogy ha kifejezné a saját igényeit, akkor elhagynák, vagy megbüntetnék érte.
 • Dühös Védelmező Mód – dühből, cinizmusból épült fallal védekezik azoktól, akiket fenyegetőnek észlel, irritáltan reagál mindenre, vagy éppen csenddel büntet, ha segítséget kínálnak neki, azt általában elutasítja. Fél kapcsolódni másokkal és a saját érzéseivel.
 • Panaszkodó Védelmező Mód – panaszkodik, nyafog, követel, puffog és mások számára elkedvetlenítő módon fejezi ki, ha elégedetlen valamivel, így el tudja fedni a valódi érzéseit és szükségleteit. 

Maladaptív Szülő Módok

 • Büntető, Kritikus Szülő Mód – kritikus, bántó véleménye van saját magáról, ami már enyhe formában is a szégyen és bűntudat érzését kelti, hatalmas terhet és fájdalmat róva saját magára. A dicséretet érvényteleníti a hiányosságaival, pozitív gesztusok pedig mintha leperegnének róla.
 • Túlkövetelő Szülő Mód – lehetetlenül magas elvárásokat állít maga elé az egyén, hogy folyamatos nyomás alatt mindig jobban és jobban teljesítsen, még többet érjen el, azonban így soha nem lehet elégedett magával.

Túlkompenzáló Módok

 • Önfelnagyító (Grandiozitásos, Felsőbbrendűségi) Mód – másoknál jobbnak, különlegesebbnek, okosabbnak éli meg saját magát, és még néhány szintén kivételes embert – mindenki mást viszont alsóbbrendűnek, vesztesnek ítél meg.
 • Zsarnokoskodó és Támadó Mód – azért, hogy megvédje magát valamilyen vélt vagy valós támadástól, fenyegető helyzettől, inkább ő támad először, vagy nyomasztással, fenyegetéssel éri el, amit ő akar. Előfordulhat az is, hogy élvezi, hogy elnyom, vagy megfélemlít másokat.
 • Szélhámos és Manipulatív Mód – mindent a cél érdekében mentalitás jellemzi, akár hazudik, csal, vagy manipulál másokat, hogy elérje, amit akar, vagy megússzon valamilyen büntetést.
 • Ragadozó Mód – rideg, kegyetlen és számító működésmód, ahol az egyén előre eltervezi, hogyan fog megbüntetni valakit, vagy akár megsemmisíteni a riválisát. Fenyegetésekkel, mások akadályozásával oldja meg a saját problémáit.
 • Túlkontrolláló Mód (Paranoid és Kényszeres Típusok) – arra irányuló próbálkozás, hogy az egyén megvédje magát egy vélt, vagy valós fenyegetéstől úgy, hogy extrémkontrollt igyekszik gyakorolni. A Kényszeres típusra a rend, ismétlések, vagy rituálé jellemző inkább, míg a Paranoid típus megpróbál felfedezni egy rejtett fenyegetést.
 • Perfekcionista túlkontrolláló – Mindent a kontrollja alatt igyekszik tartani, mintha a tökéletesség jelentené a biztonságot, komfortot. A hibák és tökéletlenségek elfogadhatatlanok és olyan erős diszkomfort érzéssel járnak és meg van róla győződve, hogy rajta kívül senki nem tudná úgy megcsinálni az adott feladatot, ahogy kell.

Egészséges módok

 • Boldog Gyermek Mód – képes játékosan, szabadon és spontán módon viselkedni, szereti a szórakozást, valódi élvezetet talál különböző tevékenységekben, nyíltan ki tudja fejezni jó érzéseit, tud felszabadult lenni.
 • Egészséges Felnőtt – Felszabadult, kiegyensúlyozott és határozott. Reálisan képes gondolkodni, ugyanakkor humoros, könnyed. Tudatában van a szükségleteinek, azokat képes asszertívan kifejezni, és megfelelő módon éri el, hogy szükségletei teljesüljenek, anélkül, hogy másnak ártana. Empatikus, képes egy helyzetet különböző perspektívákból látni, beleértve más személyek nézőpontjait is. Az érzelmeit képes mélyen megélni, ugyanakkor képes tőlük egy egészséges távolságot is tartani.

Az idővel viszonylag stabil módokat alapértelmezett módoknak nevezzük. Azok az egyének, akik sok időt töltenek alapértelmezett módokban, látszólag stabil személyiséggel rendelkeznek, de ez gyakran túlkompenzáló, vagy megküzdési mód és nem az Egészséges Felnőtt.

A sématerápiás folyamatok célja, hogy az egészséges felnőtt mód kerüljön előtérbe – ugyanis ez képes „tárgyalni” a többi móddal, megérti őket, nem elidegeníti és devalválja az érzéseket, amik a többi móddal járnak – az egyén saját maga felé és mások felé irányuló reakcióit azonban szabályozni tudja.

Felhasznált szakirodalom:

 • Bálint, A. (2023, September 28). Sématerápiás konzultáns képzés Modul 1 [Előadás]. Magyar Sématerápiás Egyesület.
 • Edwards, D.J.A. (2022). Using Schema Modes for Case Conceptualization in Schema Therapy: An Applied Clinical Approach. Frontiers in Psychology, 12. DOI=10.3389/fpsyg.2021.763670
 • Young, E.J; Klosko, J.S.; Weishaar, M.E.: Sématerápia, Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest, 2020.
 • Vágyi, P.: Sémáink fogságában, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2021.

A blogcikket Szabó Rita pszichológusunk írta. Amennyiben úgy érzi, hogy szakszerű segítségre van szüksége lelki problémáinak megoldásában, forduljon bizalommal szakemberünkhöz négyszemközti online pszichoterápiás konzultációra ide kattintva.

Szabó Rita - onlinepszichologus.net