Hogyan alakul ki egy séma? – A sématerápiáról

Hogyan alakul ki egy séma? – A sématerápiáról

Az alapvető érzelmi szükségletekről szóló videónkban már szót ejtettünk mai témánkról, a sématerápiás megközelítésről. A sématerápia egy Young és munkatársai által kidolgozott új, integratív hatékony pszichoterápiás módszer, amely jelentősen kibővíti a hagyományos kognitív viselkedésterápia módszereit és fogalmait. A sématerápia kognitív viselkedésterápiás, kötődési, Gestalt, tárgykapcsolati, konstruktivista és pszichoanalitikus iskolák elemeit foglalja egybe egy gazdag, egyesítő, koncepuális és terápiás modellbe. Ebben a blogcikkben a sématerápia alapfogalmait ismertetjük.

A sématerápia egy új pszichoterápiás rendszert nyújt, amely különösen alkalmas rögzült, krónikus pszichológiai zavarok kezelésére, amelyek más eszközökkel nehezen javíthatók.

Young hipotézise szerint a sémák egy része – különösen azok, amelyek káros gyerekkori élmények eredményeként alakulnak ki – alapvető szerepet játszhatnak a személyiségzavarok, enyhébb személyiségproblémák és számos krónikus pszichiátriai betegség kialakulásában.

Mi az a korai maladaptív séma?

Röviden tehát a korai maladaptív sémák olyan önsorsrontó érzelmi és kognitív mintázatok, amelyek a korai fejlődés során kezdenek kialakulni és egész életünk folyamán ismétlődnek. Nem minden séma eredeztethető gyermekkori traumában vagy nem megfelelő bánásmódban. Minden gyerekkori trauma nélkül is kialakulhat valakinél egy dependencia-inkompetencia séma.

Annak ellenére, hogy nem minden séma alakul ki trauma következtében, mindegyik destruktív és legtöbb olyan káros élmények következtében fejlődik ki, amelyek gyerekkorban vagy serdülőkorban rendszeresen ismétlődtek. Ezeknek a hasonló toxikus élményeknek a hatása halmozódik és végül a séma megjelenését eredményezi.

A korai maladaptív sémák küzdenek a fennmaradásért. A sémát az egyén már ismeri. Lehet, hogy szenvedést okoz, de kényelmes és ismerős. Azzal az érzéssel jár, hogy „ez így jó, minden a helyén van”. Az egyén úgy érezheti, valami vonzza az olyan események felé, amelyek a sémákat aktiválják.

Ez az egyik oka annak, hogy annyira nehéz rajtuk változtatni. A páciensek a sémákat igaznak tartják, ezért ezek a sémák befolyásolják a későbbi életesemények feldolgozását. Jelentős szerepet játszanak abban, hogy a páciens hogyan gondolkozik, érez, cselekszik és viszonyul másokhoz, és paradox módon ezért odavezetnek, hogy a páciensek felnőttkorukban akaratukon kívül maguk hozzák létre azokat a körülményeket, amelyek gyermekkorukban a legkárosabbak voltak számukra.

Röviden a sémák kialakulásáról

Több tényező járul hozzá a sémák kialakulásához. Első ezek közül a temperamentum, mint velünk született vonás, az érzelmi alapbeállítódás, az eseményekre adandó válaszaink jellegének hálózata. A viselkedést a környezeti hatások is befolyásolják. Egy biztonságos és gondoskodó környezet akár egy eredendően szégyenlős gyereket is nyitottá tehet.

A legfontosabb kora gyerekkori környezet hatásmechanizmust családunk képviseli. Kora gyerekkorunk világának dinamikája ugyanaz, mint családunk dinamikája. Amikor ismételten átélünk egy magunk által újrateremtett életcsapdát, az gyerekkorunk családi viszonyainak érzelmi dramaturgiáját követi. Ezzel párhuzamosan egyéb környezeti hatások fokozatosan nagyobb teret kapnak: kortársak, iskola– de még így is a család marad az elsődleges viszonyrendszer. Az életcsapda akkor kezdi mintázatát belénk égetni, amikor a kora gyerekkori környezet destruktív.

Melyek az alapvető szükségletek?

A sémák a kielégítetlen gyerekkori érzelmi szükségletekből alakulnak ki. A sémamodell öt alapvető érzelmi szükségletet határoz meg:

1. Biztonságos kötődés
2. Autonómia, kompetencia és az én-azonosság érzése
3. A jogos igények, szükségletek és érzelmek kifejezésének szabadsága
4.Spontaneitás és játék
5.Reális keretek és önkontroll

A korai maladaptív sémák kialakulásában a káros gyermekkori élményeknek meghatározó szerepe van. A legkorábban kialakuló és legerősebb sémák általában a nukleáris családban gyökereznek. Egy gyerek családjában uralkodó dinamika gyakorlatilag a gyerek egész világának dinamikája.

Mi az az életcsapda? Hogyan alakul ki?

A sémák az egész életen átívelő mintázatok, vagy visszaköszönő problémák önsorsrontó viselkedést generálnak és a túlélésért küzdenek.
Az életcsapdák egy olyan mintázat vagy problémakör, amely a gyerekkorban gyökeredzik és újra megismétlődik az életút egésze alatt. Kimentelüket tekintve mindegyikre igaz, hogy felnőttként „sikeresen” teremtik újra a gyerekkornak azokat a szituációit, amelyek a legtöbb kárt tették.

A sémák vagy életcsapdák
Young modellje a betöltetlen érzelmi szükségletek alapján a 18 sémát 5 nagy csoportba osztja, amelyeket sématartománynak nevezünk.

1.Az elszakítottság és elutasítottság sématartományhoz tartoznak az Elhagyatottság/Instabilitás , a Bizalmatlanság/Abúzus, az Érzelmi depriváció/Érzelemmegvonás, Csökkentértékűség/Szégyen és a Társas elszigetelődés/Elidegenedettség sémák.

2. A károsodott autonómia és teljesítőképesség sématartományokhoz tartoznak a Dependencia/Inkompetencia, Sérülékenység/Veszélyeztetettség, Összeolvadás/Éretlenség, Kudarcra ítéltség sémák.

3.A károsodott határok sématartomány: Feljogosítottság/Grandiozitás, Elégtelen önkontroll/Önfegyelem.

4.A kóros másokra irányultság sématartomány foglalja magába a Behódolás, Önfeláldozás, Elismerés-hajszolás sémákat.

5.Az aggályosság-gátlás sématartományok: Negativizmus/Pesszimuzmus, Érzelmi gátoltság, Könyörtelen mércék/Túlzott kritikusság, Büntető készenlét.

Meggyógyulhat egy séma?

Egy adott séma az egyén élete során vagy megszilárdul vagy meggyógyul, így minden, a séma szempontjából releváns érzés, gondolat, viselkedés vagy életesemény finomítja vagy gyengíti a sémát. A sémák gyógyulása abban nyilvánul meg, hogy ritkábban aktiválódnak illetve a hozzájuk kapcsolódó belső érzelmek intenzitása és időtartama csökken. Ennek egyértelmű jele, hogy az egyén a séma aktiválódás során egészséges módon reagál, pozitívabban látja önmagát és a világát, képes boldog felnőtt módban működni, megfelelő megküzdési stratégia segítségével, alkalmazásával.

Felhasznált irodalom

Jeffrey E.Young, Janet S.Klosko: Fedezd fel újra az életed! Oriold és társai, 2020, Budapest
Jeffrey E.Young Sématerápia, Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest, 2020

A blogcikket Szilágyi Zsuzsanna pszichoterapeutánk írta. Amennyiben úgy érzi, hogy lelki segítségre van szüksége személyiségzavar vagy egyéb pszichés betegsége kezelésére, ide kattintva foglalhat időpontot segítő beszélgetésre, négyszemközti online konzultációra szakemberünkhöz! Terapeutánk készséggel áll rendelkezésére.

Kovács Zsuzsanna online pszichológus, pszichoterapeuta